Archive
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡੇਲੀ ਈ ਪੇਪਰ BttNews, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 9872508564 ਉੱਤੇ WhatsApp ਜਾਂ saluja@BttNews.online ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
BttNews - 02 Aug 2022 - Page 3